Spravodajstvo

V Roku 2023 sme vybudovali petangové ihrisko

ZAARES prisľúbil lavičky

V Roku 2022 nám pomohli

Rodičia z Javorníckej a Rudohorskej ulice - vytvorenie ďalšej ľadovej plochy pre malé deti a udržiavanie 2.ľadových plôch

V Roku 2021 nám pomohli

Nadácia EPH - 10000€ na rekonštrukciu futbalového ihriska Scansis Slovakia - rekonštrukcia povrchu ihriska ZAARES - vybudovanie podložia pod športové pinpongové stoly, dodanie lavičiek, vybudovanie seniorskeho kútika s outdoorovými tréningovými prvkami Rodičia z Javorníckej a Rudohorskej ulice - vytvorenie ľadovej plochy

V Roku 2020 nám pomohli

ZAARES - Úprava plážového volejbalového ihriska na Rudohorskej ul. pri opornom múre

V Roku 2019 nám pomohli

ZAARES - Oprava bezpečnostného oplotenia futbalového ihriska s umelou trávou na Rudohorskej ul. pri opornom múre

V Roku 2011 nám pomohli

Vybudovanie futbalového ihriska s umelou trávou na Rudohorskej ul. pri opornom múre - otvorenie 3.7.2011 podpora a odsúhlasenie poslancami, primátorom, prednostom 20000€ na realizáciu futbalového ihriska

V Roku 2010 nám pomohli

odstránenie dôsledkov záplavy ihrísk zo dňa 16.8.2010

Príprava akcií na ihriskách - koniec leta

Príprava MDŽ a Deň žien

Vydavateľstvo Moderná žena, Bratislava. Vďaka patri aj:

Jednotlivci:

Organizácie:

Ďakujeme za spoluprácu!