Spravodajstvo

V Roku 2020 nám pomohli

ZAARES - Úprava plážového volejbalového ihriska na Rudohorskej ul. pri opornom múre

V Roku 2019 nám pomohli

ZAARES - Oprava bezpečnostného oplotenia futbalového ihriska s umelou trávou na Rudohorskej ul. pri opornom múre

V Roku 2011 nám pomohli

Vybudovanie futbalového ihriska s umelou trávou na Rudohorskej ul. pri opornom múre - otvorenie 3.7.2011 podpora a odsúhlasenie poslancami, primátorom, prednostom 20000€ na realizáciu futbalového ihriska

V Roku 2010 nám pomohli

odstránenie dôsledkov záplavy ihrísk zo dňa 16.8.2010

Príprava akcií na ihriskách - koniec leta

Príprava MDŽ a Deň žien

Vydavateľstvo Moderná žena, Bratislava. Vďaka patri aj:

Jednotlivci:

Organizácie:

Ďakujeme za spoluprácu!