Náš Domov

Nezávislá Občianska iniciatíva Náš domov Sásová Magurská 16, 974 11 Banská Bystrica

10.ročník obľúbeného podujatia – Mikuláš v Sásovej Tešíme sa na stretnutie!!!!!

Plagát

10.ročník obľúbeného podujatia – Mikuláš v Sásovej Tešíme sa na stretnutie.
PozvánkaMikuláš v Sásovej

Návrh parkovacích miest v Sásovej

Verejné prerokovanie Parkovacej politiky v Sásovej obyvatelia pripomienky zasielajte na Mesto resp. nasdomov.sasova@gmail.com

Pozrite si našu stránku, ktorá má jednoduchšie spravovanie NOI-Nahliadnite

Pozrite si stránku občianskej rady OR-Nahliadnite

SPOLOČENSTVO RUDLOVÁ SÁSOVÁ web-stránka S-RUSA-Nahliadnite

Pozrite si stránky o Sásovej Sásová-Nahliadnite

Odvoz nadrozmerného odpadu.
Prosíme o dodržiavanie stanovených termínov harmonogram