Kontakty

Sme tu už veľa rokov pre občanov najväčšieho sídliska v Banskej Bystrici Rudlová- Sásová.
Predkladáme podnety a návrhy poslancom mestského zastupiteľstva.
Spolupracujeme s Občianskou Radou na sídlisku RU-SA II a občianskymi združeniami.
Organizujeme športové,  kultúrne a spoločenské akcie.
Organizujeme brigády, podporujeme aktivity obyvateľov, budujeme ihriská, chodníky...

Nezávislá občianska iniciatíva Náš domov Sásová


Magurská 16, 974 11 Banská Bystrica
IČO: 35988070
DIČ: 2021462608
účet: Slov. sporiteľňa, B. Bystrica 0302325062 / 0900
IBAN *SK96 0900 0000 0003 0232 5062 BIC GIBASKBX
www.nasdomov.sasova.sk
www.nasdomovsasova.estranky.sk

Výbor občianskeho združenia


Ing. František Paluška štatutár a predseda
Ing. Ľubica Ondrejková
RNDr. Chabada Peter - štatutár
Milan Zachar
Ing. Elena Púchyová, 0904503237, puchyova.elena@gmail.com, správca webu - píšte pripomienky