Náš Domov

Nezávislá Občianska iniciatíva Náš domov Sásová Magurská 16, 974 11 Banská Bystrica

Pozývame verejnosť na otvorenie sezóny na ihriskách Rudohorská pri opornom múre tradičným Futbalovým turnajom.

Futbal

Pripravujeme vybudovanie petangového ihriska Ďakujeme za 2% z Vami zaplatenej dane !!!

Aj tento rok sa uchádzame o 2% (3%)zo zaplatenej dane. Ďakujeme
Formulár Vyhlásenie

Pozrite si našu stránku, ktorá má jednoduchšie spravovanie NOI-Nahliadnite

Pozrite si stránku občianskej rady OR-Nahliadnite

SPOLOČENSTVO RUDLOVÁ SÁSOVÁ web-stránka S-RUSA-Nahliadnite

Pozrite si stránky o Sásovej Sásová-Nahliadnite

Odvoz nadrozmerného odpadu - rok-2023"
Prosíme o dodržiavanie stanovených termínov harmonogram