Náš Domov

Nezávislá Občianska iniciatíva Náš domov Sásová Magurská 16, 974 11 Banská Bystrica

Petangové ihrisko

Ihrisko

Pripravujeme úpravu areálu petangového ihriska Ďakujeme za 2% z Vami zaplatenej dane !!!

Aj tento rok sa uchádzame o 2% (3%)zo zaplatenej dane. Ďakujeme
Formulár Vyhlásenie

Pozrite si našu stránku, ktorá má jednoduchšie spravovanie NOI-Nahliadnite

Pozrite si stránku občianskej rady OR-Nahliadnite

SPOLOČENSTVO RUDLOVÁ SÁSOVÁ web-stránka S-RUSA-Nahliadnite

Pozrite si stránky o Sásovej Sásová-Nahliadnite

Odvoz nadrozmerného odpadu - rok-2024"
Prosíme o dodržiavanie stanovených termínov harmonogram