Náš Domov

Nezávislá Občianska iniciatíva Náš domov Sásová Magurská 16, 974 11 Banská Bystrica

Predvianočné stretnutie v knižnici - sa uskutočnilo 10.12.2019 o 16:00 hodine.
Vianoce v knižnici-Ďakujeme účinkujúcim Deti z MŠ Tatranská, SUŠ LAVUTA, Deti súbor GRANIARIK,
speváckej skupine senioriek RADOSŤ, poétke Anne Drevickej,
Poslancom za Sásovú za schválený príspevok z rozpočtu Mesta,
Verejnej knižnici Mikuláša Kováča
Rozsvietili sme vianočný stromček v Sásovej a použijeme ho po úprave ako symbol mája 1.5.2020.

Pozvánka

Pozývame verejnosť na naše podujatia v Sásovej - 12.2.2020 o 16:00 hodine na Valentínsko fašiangovskú kulinársku show v knižnici - informácie uverejňujeme vo vývesných tabuliach Mesta.

Aj tento rok sa uchádzame o 2% (3%)zo zaplatenej dane. Ďakujeme
Formulár Vyhlásenie

Pozrite si našu stránku, ktorá má jednoduchšie spravovanie NOI-Nahliadnite

Pozrite si stránku občianskej rady OR-Nahliadnite

SPOLOČENSTVO RUDLOVÁ SÁSOVÁ web-stránka S-RUSA-Nahliadnite

Pozrite si stránky o Sásovej Sásová-Nahliadnite

Odvoz nadrozmerného odpadu informácoa na "https://www.banskabystrica.sk/oznamy-mesta/harmonogram-zberu-objemneho-odpadu-na-rok-2020"
Prosíme o dodržiavanie stanovených termínov harmonogram