Náš Domov

Nezávislá Občianska iniciatíva Náš domov Sásová Magurská 16, 974 11 Banská Bystrica

Hľadáme sponzorov pre obnovu povrchu futbalového ihriska Rudohorská pri opornom múre.
Po deviatich rokov už verejne dostupné ihrisko potrebuje obnovu.

Ihrisko

Pozývame verejnosť na naše podujatia vo Verejnej knižnici v Sásovej

Aj tento rok sa uchádzame o 2% (3%)zo zaplatenej dane. Ďakujeme
Formulár Vyhlásenie

Pozrite si našu stránku, ktorá má jednoduchšie spravovanie NOI-Nahliadnite

Pozrite si stránku občianskej rady OR-Nahliadnite

SPOLOČENSTVO RUDLOVÁ SÁSOVÁ web-stránka S-RUSA-Nahliadnite

Pozrite si stránky o Sásovej Sásová-Nahliadnite

Odvoz nadrozmerného odpadu informácoa na "https://www.banskabystrica.sk/oznamy-mesta/harmonogram-zberu-objemneho-odpadu-na-rok-2020"
Prosíme o dodržiavanie stanovených termínov harmonogram