Náš Domov

Nezávislá Občianska iniciatíva Náš domov Sásová Magurská 16, 974 11 Banská Bystrica

Pozývame verejnosť 5.3.2019 o 17:00 hodine na posedenie ku príležitosti MDŽ s hosťom výtvarníčkou Ľubicou Lintnerovou.

Pozvánka

Knižnica Rudohorská 37A

Aj tento rok sa uchádzame o 2% zo zaplatenej dane. Ďakujeme
Formulár Vyhlásenie doc

Pozrite si našu stránku, ktorá má jednoduchšie spravovanie NOI-Nahliadnite

Pozrite si stránku občianskej rady OR-Nahliadnite

SPOLOČENSTVO RUDLOVÁ SÁSOVÁ web-stránka S-RUSA-Nahliadnite

Pozrite si stránky o Sásovej Sásová-Nahliadnite

Odvoz nadrozmerného odpadu.
Prosíme o dodržiavanie stanovených termínov harmonogram