Náš Domov

Nezávislá Občianska iniciatíva Náš domov Sásová Magurská 16, 974 11 Banská Bystrica

MDŽ - gratulujeme všetkým ženám, mamám, starým mamám a dievčatám.

Ihrisko

Po desiatich rokoch už verejne dostupné ihrisko potrebuje obnovu. Pripravujeme rekonštrukciu ihriska pri opornom múre, uchádzame sa o granty

Aj tento rok sa uchádzame o 2% (3%)zo zaplatenej dane. Ďakujeme
Formulár Vyhlásenie

Pozrite si našu stránku, ktorá má jednoduchšie spravovanie NOI-Nahliadnite

Pozrite si stránku občianskej rady OR-Nahliadnite

SPOLOČENSTVO RUDLOVÁ SÁSOVÁ web-stránka S-RUSA-Nahliadnite

Pozrite si stránky o Sásovej Sásová-Nahliadnite

Odvoz nadrozmerného odpadu - rok-2021"
Prosíme o dodržiavanie stanovených termínov harmonogram