Náš Domov

Nezávislá Občianska iniciatíva Náš domov Sásová Magurská 16, 974 11 Banská Bystrica

Pripravujeme 1.5.2022 Tradičnú akciu prvý máj pri Pikarde

Ihrisko

Po desiatich rokoch sa nám za pomoci grantu z nadácie EPH podarilo rekonštruovať ihrisko. Ďakujeme za 10 000 euro !!!

Aj tento rok sa uchádzame o 2% (3%)zo zaplatenej dane. Ďakujeme
Formulár Vyhlásenie

Pozrite si našu stránku, ktorá má jednoduchšie spravovanie NOI-Nahliadnite

Pozrite si stránku občianskej rady OR-Nahliadnite

SPOLOČENSTVO RUDLOVÁ SÁSOVÁ web-stránka S-RUSA-Nahliadnite

Pozrite si stránky o Sásovej Sásová-Nahliadnite

Odvoz nadrozmerného odpadu - rok-2022"
Prosíme o dodržiavanie stanovených termínov harmonogram