Náš Domov

Nezávislá Občianska iniciatíva Náš domov Sásová Magurská 16, 974 11 Banská Bystrica

Petangový turnaj v Sásovej

Petangový_turnaj

Pozývame priaznivcov petangu, žijúcich vo volebnom obvode v Sásovej - vek nad 50

Informácie k petangu
Informácie Informácie-petang

Pozrite si našu stránku, ktorá má jednoduchšie spravovanie NOI-Nahliadnite

Pozrite si stránku občianskej rady OR-Nahliadnite

SPOLOČENSTVO RUDLOVÁ SÁSOVÁ web-stránka S-RUSA-Nahliadnite

Pozrite si stránky o Sásovej Sásová-Nahliadnite

Odvoz nadrozmerného odpadu - rok-2024"
Prosíme o dodržiavanie stanovených termínov harmonogram