Deň otcov v Sásovej

Tešíme sa, že sú medzi nami umelci, otcovia - maliar Pavol Huszar. Deň otcov patril spomienke na Joža Marku - poéta.