Deň matiek v Sásovej

predstavenie matiek, ktoré sú výnimočné pre okolie