Sásovská uhorka 2013

Akciu pripravili: Dokumentačné centrum Sásová, Občianske združenie, občianska rada, centrum zdravej výživy, ALFABIO-sponzor za finančnej podpory poslancov VO č. 7